Diecezja Zamojsko-Lubaczowska

Diecezja Zamojsko-Lubaczowska


Strona główna


Aktualności
Historia
Biskupi
Synod
Kuria Diecezjalna
Z I D
Sąd Biskupi
Caritas
Seminarium
Archiwum i Muzeum
Biblioteka
Domy rekolekcyjne
Sanktuaria
Dekanaty i parafie
Zakony
Media
Inne Diecezje
Czytelnia
Ciekawe strony
Księga gości

 KURIA DIECEZJALNA

 Wikariusze Generalni: bp Mariusz Leszczyński 
ks. Adam Firosz
 Wikariusz biskupi ds.  zakonnych:  ks. Czesław Grzyb
 Kanclerz:  ks. Adam Firosz
 Notariusz:  ks. Tadeusz Czuk
 ks. Zbigniew Antosz  
e-mail
 Wizytatorzy kurialni:  ks. Czesław Grzyb
 ks. J
ózef Flis
 Siedziba:  ul. Hetmana Jana Zamoyskiego 1, 22-400 Zamość
 Tel. centrala/fax:  (+48) 84-627-95-21
 Internet:  http://www.zamosc.opoka.org.pl  
 e-mail:  kuria@zamosc.opoka.org.pl 
 Konto:  PEKAO S.A. II O/Zamość Nr 12402005-500627-2700-401112-1
 Konto dewizowe:  PEKAO S.A. II O/Zamość Nr 12402005-500627-2700-457952-1
 REGON:  040024185
 NIP:  922-10-69-265  STRUKTURA KURII

 

 Rada Kapłańska 
 Kolegium Konsultorów 
 Rada Duszpasterska
 Wydział Duszpasterski
 Wydział Nauki Chrześcijańskiej
 Komisja Organistowska
 Komisja Liturgiczna
 Komisja Artystyczno-Budowlana
 Wydział Spraw Zakonnych
 Wydział Gospodarczo-Ekonomiczny i Rada Ekonomiczna
 Rada Funduszu Obrony Życia
 Komisja ds. Wyższego Seminarium Duchownego
 CARITAS Diecezjalna
 Referat ds. Formacji Duchowieństwa
 Referat Socjalny
 Akcja Katolicka
 Egzorcysta diecezjalny
  Komisja ds. Katolickiego Radia Zamość i Zamojskiej edycji  Tygodnika "Niedziela"
 Katolickie Radio Zamość
  Redakcja Zamojsko-Lubaczowskiej edycji Tygodnika "Niedziela"
  Kolegium Redakcyjne Zamojskiego Informatora Diecezjalnego
  Duszpasterze Grup Specjalistycznych

 


RADA KAPŁAŃSKA 

 Przewodniczący:  bp Jan Śrutwa
 Członkowie z urzędu:  bp Leszczyński Mariusz
 ks. Bachor Stanisław
 ks. Firosz Adam
 ks. Grzyb Czesław
 ks. Nieckarz Franciszek
 ks. Wójtowicz Stefan
 Członkowie z      wyboru:  ks. Derdziuk Eugeniusz
 ks. Gudz Władysław
 ks. Jaworowski Bogdan
 ks. Kruk Jan
 ks. Rak Jacek
 ks. Solilak Stanisław
 ks. Tworek Marek
 o. Wróbel Edward OFM Conv

 


KOLEGIUM KONSULTORÓW

 bp Leszczyński Mariusz
 ks. Bachor Stanisław
 ks. Firosz Adam
 ks. Grzyb Czesław
 ks. Nieckarz Franciszek
 ks. Wójtowicz Stefan

 


RADA DUSZPASTERSKA

 Przewodniczący:  bp Leszczyński Mariusz
 Antonik Tadeusz
 Antoniuk Mieczysław
 ks. Brzezicki Julian
 ks. Budzyński Stanisław
 Chrześcijan Krzysztof
 ks. Firosz Adam
 ks. Dobosz Marek
 ks. Dudzicz Janusz
 ks. Galek Czesław
 ks. Giergiel Marek
 ks. Grzyb Czesław
 O. Kiełbasa Stanisław CSsR
 ks. Kostrubiec Waldemar
 ks. Mokrzycki Wiesław
 ks. Nagórny Janusz
 ks. Nieckarz Franciszek
 Różycki Janusz
 ks. Tymosz Stanisław
 ks. Zwolan Bolesław

 


WYDZIAŁ DUSZPASTERSKI

 Przewodniczący:  bp Mariusz Leszczyński
 Sekretarz:  ks. Tadeusz Czuk
Referent ds. materiałów duszpasterskich:  Irena Ptaszkowska

 


WYDZIAŁ NAUKI CHRZEŚCIJAŃSKIEJ 

 Przewodniczący:  ks. Czesław Grzyb
 Dyrektor:  Andrzej Lubczyk
 Metodyk:  Zofia Kowalczyk

 


KOMISJA ORGANISTOWSKA 

 Przewodniczący:  ks. Godzisz Józef
 Członkowie  Antoniuk Mieczysław
 ks. Batycki Witold
 Maziarz Mariusz
 ks. Sopel Jerzy

 


KOMISJA LITURGICZNA 

 Przewodniczący:  ks. Adam Firosz
 Członkowie:  ks. Dobosz Marek
 ks. Mokrzycki Wiesław
 ks. Solilak Stanisław

 


KOMISJA ARTYSTYCZNO - BUDOWLANA 

 Przewodniczący:  bp Mariusz Leszczyński
 Wiceprzewodniczący:  ks. Marek Dobosz
 Członkowie:  ks. Dudek Józef
 Ks. Adam Firosz
 Gmyz Maria
 ks. Goniak Michał
 Kondraciuk Piotr
 Makara Stanisław
 ks. Marszalec Roman
 ks. Wójtowicz Stefan
 Żurawicka Grażyna
 Konserwator diecezjalny:  ks. Marek Dobosz

 


WYDZIAŁ SPRAW ZAKONNYCH 

 Wikariusz biskupi:  ks. Czesław Grzyb
   o. Stanisław Kiełbasa CSsR

 


WYDZIAŁ GOSPODARCZO - EKONOMICZNY

 Ekonom Diecezjalny:  ks. Stefan Wójtowicz
 Kasjer:  Irena Ptaszkowska

RADA EKONOMICZNA

 Przewodniczący:  bp Jan Śrutwa
 Członkowie:  ks. Adam Firosz 
 Józef Stręciwilk
 ks. Stefan Wójtowicz

 


RADA FUNDUSZU OBRONY ŻYCIA 

 Przewodniczący:  ks. Adam Firosz
 Członkowie:  ks. Piotr Kornafel
 ks. Andrzej Puzon
 ks. Stanisław Róg
 Dorota Szatraj

 

 


KOMISJA DO SPRAW WYŻSZEGO SEMINARIUM DUCHOWNEGO

 Przewodniczący:  ks. Janusz Nagórny
 Członkowie:  ks. Stanisław Bachor
 ks. Adam Firosz
 ks. Czesław Grzyb

 REFERAT ds. FORMACJI DUCHOWIEŃSTWA 

 Przewodniczący:  bp Mariusz Leszczyński
 Członkowie:  ks. Eugeniusz Derdziuk
 ks. Firosz Adam
 ks. Goliński Eugeniusz
 ks. Gawlik Kazimierz
 ks. Grzyb Czesław
 ks. Nieckarz Franciszek
 ks. Nowosad Sławomir

 


REFERAT SOCJALNY

 Przewodniczący:  ks. Adam Firosz
 Członkowie:  ks. Eugeniusz Goliński
 ks. Jan Kruk
 ks. Stefan Wójtowicz

 


AKCJA KATOLICKA

 Asystent kościelny:  ks. Czesław Grzyb

 


Egzorcysta diecezjany

ks. Eugeniusz Derdziuk

 


KOMISJA ds. KATOLICKIEGO RADIA ZAMOŚĆ i ZAMOJSKIEJ EDYCJI TYGODNIKA "NIEDZIELA"

 Przewodniczący:  ks. Adam Firosz
 Członkowie:

 

 o. Stanisław Kiełbasa CSsR
 ks. Franciszek Nucia

 


KATOLICKIE RADIO ZAMOŚĆ

 Dyrektor:  ks. Józef Flis
 Wicedyrektor:  ks. Tomasz Bomba

 


REDAKCJA ZAMOJSKO-LUBACZOWSKIEJ EDYCJI TYGODNIKA "NIEDZIELA"

 Redaktor Naczelny:  ks. Józef Flis
 Z-ca Redaktora Naczelnego:  ks. Tomasz Bomba
 Redaktor:  ks. Czesław Galek

 


KOLEGIUM REDAKCYJNE "ZAMOJSKIEGO INFORMATORA DIECEZJALNEGO"

Skład:

 
ks. Adam Firosz
ks. Zbigniew Antosz
ks. Tadeusz Czuk

 


DUSZPASTERZE GRUP SPECJALISTYCZNYCH

 Akademicki:  ks. Marek Żur
 Chorych:  ks. Stanisław Budzyński
 Diecezjalny Ojciec Duchowny:  ks. Kazimierz Gawlik
 Ekumeniczny:  ks. Henryk Krukowski
 Energetyków:  ks. Andrzej Stopyra
 Kobiet:  ks. Waldemar Malinowski
 Kolejarzy:  ks. Jan Zdzisław Ciżmiński
 KSM:  ks. Julian Brzezicki
 Legion Maryi:  ks. Jan Zdzisław Ciżmiński
 Liturgicznej Służby Ołtarza:  ks. Grzegorz Chabros
 Maryjne:  ks. Hermenegild Frąkała
 Misyjne:  ks. Piotr Kornafel
 Nauczycieli:  ks. Andrzej Traczykiewicz
 Niedosłyszących:  ks. Mieczysław Grabowski
 Niewidomych:  ks. Jarosław Przyczyna
 Powołań:  ks. Wiesław Galant
 Prawników:  ks. Stanisław Tymosz
 Robotników:  ks. Jan Andrzej Chmaj
 Rodzin:  ks. Stanisław Róg
 Rolników:  ks. Grzegorz Świtalski
 Ruchu Światło - Życie:  ks. Czesław Grzyb
 Służby Zdrowia:  ks. Józef Rzechuła
 Sportowców:  ks. Józef Dudek
 Środowisk Twórczych i Rzemieślników:  ks. Józef Dudek
 Trzeźwości:  ks. Jan Zdzisław Ciżmiński
 Zakładów Karnych:  ks. Jan Cielica