Historia parafii: 
Parafia erygowana została 7 listopada 1919 r. przez bp. lubelskiego Mariana Fulmana. Do r. 1913 Werbkowice należały do parafii Grabowiec, a w latach 1913-1919 do Trzeszczan. Werbkowice weszły w skład dekanatu hrubieszowskiego (obecnie południowego). Równocześnie z erekcją parafii założono cmentarz grzebalny. Dawniej ten teren zamieszkiwali unici, którzy posiadali swoje kościoły parafialne w Werbkowicach, Podhorcach i Terebiniu. W czasie kasaty unii zostały one skasowane, a w ich miejsce powstały prawosławne. Bezpośrednio po I wojnie światowej przestały istnieć parafie prawosławne w Werbkowicach i Terebiniu, niedługo potem w Podhorcach. Przyczyną zaniku parafii prawosławnych było opuszczenie tych terenów przez ludność tego wyznania. W r. 1975 teren jej uległ zmniejszeniu na skutek utworzenia nowej parafii w Hostynnem. W r. 1986 z terenu parafii wydzielono Samodzielny Ośrodek Duszpasterski, a od r. 1990 samodzielną parafię w Terebiniu. W r. 1998 utworzono z terenów parafii Werbkowice parafię Gozdów. 

Pierwotna cerkiew erygowana w r. 1690 przez Aleksandra Łaszcza i jego żonę Katarzynę z Firlejów. Kolejna, pw. św. Michała Archanioła, wzniesiona w r. 1864 przez hr. Antoniego Szydłowskiego, zamieniona ok. r. 1875 na prawosławną; rekoncyliowana, pw. Wniebowzięcia NMP i św. Michała Archanioła, w r. 1919 wraz z założeniem parafii rzymskokatolickiej. Do r. 1997 jako kościół parafialny. Drewniany. Bezstylowy. W ołtarzu głównym obraz MB Nieustającej Pomocy. Ołtarz boczny po prawej stronie ma obraz św. Antoniego, a po lewej - obraz Najświętszego Serca Pana Jezusa. W r. 1981 kościół został pomalowany farbą olejną. 

Obok kościoła dzwonnica, wybudowana w r. 1960. 

Obecny kościół parafialny, z lat: 1988 - 1997, konsekrowany, 29 VI 1997 r., przez bpa zamojsko-lubaczowskiego Jana Śrutwę. Murowany wg projektu Rity i Tadeusza Nowakowskich, jednonawowy, prezbiterium zwrócone na północ. Założony na planie prostokąta, w ścianach bocznych prostokątne okna zamknięte łukiem, nad wejściem wieża z dwoma dzwonami (przeniesionymi ze starej dzwonnicy), trzy nowe dzwony, ufundowane przez rodzinę p. Szyportów; dachy dwuspadowe pokryte blachą miedzianą, po strony prawej budynku kaplica z obrazem Miłosierdzia Bożego (współ.) i zakrystia. W ołtarzu głównym krucyfiks i obrazy: MB Nieustającej Pomocy, św. Michała Archanioła (mal. W. Romanski). Chrzcielnica współczesna wg projektu Marii Gmyz, stacje Drogi Krzyżowej, 2 nowe kielichy mszalne, monstrancja, ławki zwykłe, trzy nowe konfesjonały jesionowe.

B. Inne obiekty sakralne istniejące na terenie parafii: 

Przydrożna figura kamienna w Werbkowicach, wzniesiona w r. 1770, odnowiona w r.1905. Na czworobocznym cokole, być może z r. 1905, rzeźba Matki Boskiej Niepokalanie Poczętej na globie, późnobarokowa. 

C. Cmentarze: 

1. Cmentarz rzymskokatolicki w Werbkowicach, czynny, założony w r. 1919 lub 1920, w kształcie prostokąta o pow. 2 ha, podzielony na kwatery, ogrodzony metalową siatką przy metalowych słupach. 

2. Cmentarz prawosławny, dawniej greckokatolicki w Werbkowicach, nieczynny, założony ok. r. 1864, w kształcie wydłużonego czworoboku o pow. 0,54 ha, otoczony rowem. 

Msze św. w niedziele i święta, godz.: 8.00, 9.15 10.30, 12.00, 17.00 

Księgi metrykalne: 

chrztów: od r. 1919 
małżeństw: od r. 1919 
zmarłych: od r. 1919 

Kronika parafialna: od r. 1947 

Powołania z terenu parafii: ks. Marek Żur, ks. Dariusz Soniak, ks. Robert Dragan, ks. Miłosław Żur, ks. Grzegorz Kawarski, ks. Krzysztof Bylina, ks. Adam Palonka, ks. Sławomir Wentczuk, ks. Rajmund Cur, s. Alina Kawa (USUR), s. Anna Kawa (USUR), s. Emmanuela Kulerz (SIC), s. Teresa Balsam (SSpS) 

Stowarzyszenia, organizacje i ruchy religijne: Legion Maryi, Koła Żywego Różańca, parafialny zespół charytatywny, ministranci, KSM, Akcja Katolicka. 

Szkoły istniejące na terenie parafii: Gimnazjum Publiczne w Werbkowicach, Szkoła Podstawowa w Werbkowicach
 
 
 

<<Powrót