Diecezja Zamojsko-Lubaczowska

Diecezja Zamojsko-Lubaczowska


Strona główna


Aktualności
Historia
Biskupi
Synod
Kuria Diecezjalna
Z I D
Sąd Biskupi
Caritas
Seminarium
Archiwum i Muzeum
Biblioteka
Domy rekolekcyjne
Sanktuaria
Dekanaty i parafie
Zakony
Media
Inne Diecezje
Czytelnia
Ciekawe strony
Księga gości

 

27 STYCZNIA 2004

 

 

 

ZAPROSZENIE

 

Osób Konsekrowanych w Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej

na Dzień Życia Konsekrowanego, 2 lutego 2004 roku

 

 

Z Matką Odkupiciela – mocni nadzieją!

Pod tym hasłem trwają w naszej Diecezji przygotowania do Nawiedzenia Obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej. Pod tym hasłem będziemy to Nawiedzenie przeżywać, od 6 marca do 18 września tego roku. Z tym zawołaniem na ustach i w sercu chcemy obchodzić także tegoroczny Dzień Życia Konsekrowanego.

Ojciec Święty Jan Paweł II, w adhortacji apostolskiej Ecclesia in Europa przypomina nam, że „Jezus Chrystus jest naszą nadzieją, gdyż On objawia tajemnicę Trójcy..., daje życie wieczne” (n. 19,21). Tę nadzieję, śladami Jezusa i Jego Matki Maryi, ma nieść światu Kościół, a w nim w sposób szczególny: kapłani, diakoni i osoby konsekrowane.

O osobach konsekrowanych Ojciec Święty pisze: „Trzeba podkreślić specyficzny wkład, jaki instytuty świeckie i stowarzyszenia życia apostolskiego mogą wnieść przez swe dążenie do przemieniania świata od wewnątrz mocą Błogosławieństw...przez całkowity dar z siebie, nieustanne nawracanie się i ofiarowanie życia” (n. 36-37). W tym świetle Jan Paweł II przypomina osobom konsekrowanym dawne, a dziś jakże pilne zadania apostolskie: „Pojawienie się nowych form ubóstwa...musi pobudzać do zajęcia się w nowy, twórczy sposób najbardziej potrzebującymi...Wreszcie tendencja do skupiania się tylko na własnych sprawach wymaga znalezienia środka zaradczego, jakim jest gotowość osób konsekrowanych do kontynuowania działa ewangelizacji innych kontynentów, pomimo zmniejszania się liczby powołań...w wielu instytutach” (n. 38).

Niech zatem nasza modlitwa, w Święto Ofiarowania Pańskiego, prowadzi nas, w blaskach świecy gromnicznej - symbolu Chrystusa - „Wschodzącego Słońca” (Łk 1,79) i znaku Maryi - Gwiazdy zarannej, do odkrywania nowych wymiarów naszego powołania i naszych charyzmatów.

Przybądźmy więc na to nasze doroczne święto do Katedry, przed Oblicze Matki Odkupiciela - „Matki nadziei i pocieszenia” (Jan Paweł II), która nam ukaże Jezusa, swego Syna - Światłość i Nadzieję.

 

Program naszego spotkania modlitewnego będzie następujący:

 

1000 – adoracja Najśw. Sakramentu,

1030 – poświęcenie gromnic, Msza św. z homilią i odnowienie ślubów zakonnych,

                        po Komunii św. – dziękczynienie i Magnificat; po Mszy św. – agapa.

 

Niech was błogosławi Bóg wszechmogący,

Ojciec i Syn, i Duch Święty.

 

 

                                                                                             

 

Bp Mariusz Leszczyński

Przewodniczący

Wydziału Duszpasterskiego

 

 

 

Zamość, 19 stycznia 2004

 

7 STYCZNIA 2004

 

APEL

BISKUPA ZAMOJSKO-LUBACZOWSKIEGO
Drodzy Bracia i Siostry!         Przy końcu roku 2003 obiegła świat tragiczna wiadomość o trzęsieniu ziemi w południowo-wschodnim Iranie. Klęska żywiołowa dotknęła kilkadziesiąt tysięcy ludzi. Wielu zginęło pod gruzami domów, inni zostali pozbawieni środków do życia; bardzo wiele osób jest rannych. Każdy człowiek – bez względu na rasę, narodowość czy wyznanie – jest naszym bliźnim i do każdego należy w chwili nieszczęścia wyciągnąć pomocną dłoń. Jako jeden z pierwszych pomoc materialną dla ofiar kataklizmu przekazał Ojciec Święty. Jan Paweł II prosi też wszystkich ludzi dobrej woli o solidarny udział w akcji niesienia pomocy ofiarom trzęsienia ziemi.

         Nasza Diecezja pragnie pozytywnie odpowiedzieć na papieskie wezwanie. Dlatego razem z Ks. Dyrektorem Caritas Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej zwracam się do Księży Proboszczów o zorganizowanie w dniu 18 stycznia br. zbiórki do puszek na pomoc dla cierpiących mieszkańców irańskiego miasta Bam.

        Wszystkim dziękujemy za złożone na ten cel ofiary, prosząc jednocześnie o modlitwę w intencji naszych bliźnich w Iranie, których dotknęło wielkie nieszczęście.

          Z modlitwą i pasterskim błogosławieństwem


                                                                                                  

                                                                           +  Jan ŚrutwaZamość, 7 stycznia 2004
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Powyższy apel należy odczytać podczas Mszy św. w
Niedzielę Chrztu Pańskiego, dnia 11 stycznia 2004 r.

 

7 STYCZNI

Archiwum 2003 r.

A