Diecezja Zamojsko-Lubaczowska

Diecezja Zamojsko-Lubaczowska


Strona główna
Jan Paweł II o Synodzie
Wprowadzenie
Dekret Synodalny
Statuty Synodalne
- Lud Boży
- Życie liturgiczne
- Działalność pastoralna
- Nauczanie wiary i moralności
- Życie społeczne
- Dobra doczesne Kościoła I SYNOD DIECEZJI
ZAMOJSKO-LUBACZOWSKIEJ
1996 - 2001


ZAMOŚĆ 2001


Wydano z polecenia 
Ks. Biskupa Prof. Dr. hab. Jana Śrutwy
Biskupa Zamojsko - Lubaczowskiego


Opracowanie redakcyjne i skład komputerowy
Ks. Franciszek Greniuk - Kanclerz Kurii Diecezjalnej

Przygotowanie wersji internetowej
Ks. Jarosław Piluś