Diecezja Zamojsko-Lubaczowska

Diecezja Zamojsko-LubaczowskaStrona główna
CzytelniaList Kongregacji dla Kościołów Wschodnich
do Biskupa Zamojsko-Lubaczowskiego
w sprawie dorocznej kolekty 
na Ziemię Świętą w Wielki Piątek

Prot. N. 174/2000 Wielki Post 2001

Ekscelencjo,
Po raz pierwszy zwracam się do Waszej Ekscelencji jako nowy Prefekt Kongregacji dla Kościołów Wschodnich: zadanie to i służbę przyjąłem chętnie, w duchu posłuszeństwa wobec Ojca Świętego i Stolicy Świętej. Zanim przybyłem do Rzymu, wiele lat spędziłem na Bliskim Wschodzie, pełniąc posługę kapłana, biskupa i wreszcie jako Patriarcha Kościoła Katolickiego obrządku syryjskiego. Jestem synem tej ziemi, która do dziś żyje wśród znaków dawnej obecności chrześcijaństwa, jeszcze bardziej nacechowana ziemskim i ludzkim życiem Słowa Bożego, które dla nas stało się ciałem.
W dopiero co obchodzonym jubileuszu dwóch tysięcy lat od Wcielenia papież Jan Paweł II zechciał osobiście udać się do miejsc, w których żył Jezus, przemierzając najważniejsze etapy Objawienia się ludziom Boga. Mamy jeszcze wszyscy przed oczyma i w sercu niezwykłe obrazy tej pielgrzymki, które już przeszły do historii, lecz są jeszcze żywe i tętniące gdy chodzi o ich orędzie i głęboką treść duchową i ludzką. Ojciec Święty w swoich przygnębiających apelach, wezwaniach i w homiliach wygłoszonych w Ziemi Świętej podkreślił naglącą konieczność ustanowienia coraz bliższych więzi między wszystkimi wierzącymi, aby zagwarantować w świecie więcej sprawiedliwości i pokoju. Także w trudnych chwilach w następnych miesiącach po jego wizycie podkreślił to, mówiąc, że "Ziemia Święta powinna być ziemią pokoju i braterstwa. Tak chce Bóg!" (Oss. Rom. 2-3 października 2000).
Ale Ziemia Święta to nie tylko połać ziemi drogiej tym, którzy na niej żyją i o którą, niestety, czasami nie unika się walk i przemocy. Ziemia Święta jest domem dla wszystkich, tym miejscem, w którym każdy czuje się dobrze, wspólną ojczyzną, sercem chrześcijaństwa. W tej ziemi, będącej syntezą sprzeczności współczesnego świata, istnieje jednakże ciągła, bojaźliwa i pokorna działalność ludzi, idących za słowem Bożym, którzy poświęcają się maluczkim, ubogim, mało znaczącym i nieszczęśliwym w życiu, naznaczonym duchowymi i fizycznymi cierpieniami oraz tym wszystkim, których Jezus kiedyś nazwał błogosławionymi. Także dzisiaj, po upływie dwóch tysięcy lat, istnieje ciągły rozkwit miłości, czynnej dobroci, wrażliwości, odważnego poczucia altruizmu. Nasze ubogie ręce nie są w stanie zastąpić rąk Boga, który jest obrońcą słabych i oparciem dla opuszczonych. A jednak Bóg chce posługiwać się naszą dobrą wolą, naszą gotowością i szczodrobliwością, aby w sercach ludzi nie umarła nadzieja, gdyż to jest jedyną rzeczywistą śmiercią, jaka może spotkać człowieka.
Bóg potrafi cudownie zmienić los ludzi, szczególnie gdy może liczyć na naszą pomoc, kiedy posługuje się naszymi rękami przy zmniejszaniu ciężaru rozpaczy innych naszych braci. Dlatego pozwolę sobie doroczną kolektę "Pro Terra Sancta " określić jako szczególne narzędzie w rękach Pana Boga, powierzone w nasze ręce, w celu wspierania i zachęcania tych wszystkich, którzy tam żyją. Dla złagodzenia ich lęków, wzmocnienia odwagi ich świadectwa, dla pokonania rozpaczy i zwątpienia, uleczenia ran otwartych już od zbyt dawna. Ta zbiórka pomocy, która zostanie przeprowadzona tradycyjnie w Wielki piątek - albo w inny dzień, który uznacie za bardziej odpowiedni - powinna mieć za cel przede wszystkim rozbudzenie u wiernych całego świata miłości do Ziemi Pana Jezusa, aby Kościół, który żyje w miejscach uświęconych obecnością Chrystusa, czuł się wspierany solidarnością wszystkich wspólnot chrześcijańskich na świecie.
Zapewniam Waszej Ekscelencji, że wielkoduszna pomoc materialna pochodząca z kolekty "Pro Terra Sancta" będzie użyta na inicjatywy i pomoce popierające projekty pokojowe i współpracę, zgodnie z pragnieniem wyrażonym przez Ojca Świętego podczas jego pielgrzymki. Pierwszym celem podejmowanych wysiłków będzie przyczyniać się do tego, by Ziemia Święta stała się naprawdę miejscem spotkania, w którym znajdzie swoje mieszkanie duch wzajemnego poszanowania, w rzetelnej współpracy na rzecz wszystkich znajdujących się w potrzebie. Najważniejszym zadaniem będzie to, by obecne tam wspólnoty chrześcijańskie mogły - z mniejszymi kłopotami i trudnościami - nadal dawać świadectwo o Dobrej Nowinie, że Chrystus, światło na oświecenie pogan i Zbawiciel wszystkich narodów, prawdziwie zmartwychwstał.
Pod adresem Waszej Ekscelencji i bezpośrednich Współpracowników, w szczególny sposób kapłanów i osób zakonnych, którzy gorliwie i z poświęceniem udzielają się przy zbieraniu tej kolekty, pragnę wyrazić głęboką wdzięczność moją osobistą, Wspólnot chrześcijan w Ziemi Świętej i Kościoła Powszechnego.
Pozdrawiam i łączę wyrazy głębokiego szacunku

+ Ignace Moussa Kardynał Daoud
Patriarcha emeryt. Antiochii 
obrz. syryjskiego, Prefekt